Ασφάλεια

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την ασφάλεια σας το ξενοδοχείο Delphi Beach ακολουθεί όλα τα προτόκολλα σχετικά με το κορονοϊο